Point vs Harris

6:30 pm

Point vs Ness

7:00 pm

Point vs Carloway

6:30 pm

Point vs Carloway

7:00 pm

Point vs Back

7:00 pm

Point vs Lochs

7:00 pm

Point vs Athletic

7:00 pm

Point vs North Uist

12:00 pm

Point vs Westside

7:00 pm

Point vs United

6:30 pm